สัตวแพทย์หญิงวิมลพร ธิติศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นผู้แทนรับมอบโล่เชิดชูเกียรติด้านการพัฒนาสุขภาพแม่และเด็ก จากท่านนายกรัฐมนตรี พิมพ์
วันอังคารที่ 25 กันยายน 2012 เวลา 14:13 น.

2555 09 25a07

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “รวมพลังสร้างชาติ แม่และเด็กไม่ขาดไอโอดีน”
โดยมี นายวิทยา บุรณศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวรายงาน
หลังจากนั้นได้มีพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติด้านการพัฒนาสุขภาพแม่และเด็กให้หน่วยงานที่สนับสนุน
ในการนี้ สัตวแพทย์หญิงวิมลพร ธิติศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นผู้แทนรับมอบ
วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2555 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
ภาพ/ข่าว : เทียนชัย วงศ์บัว กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สสส.

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 25 กันยายน 2012 เวลา 14:20 น.