นายสัตวแพทย์อยุทธ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานโคเนื้อและกระบือแห่งชาติ ปี2556 ครั้งที่ 1/2555 พิมพ์
วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2012 เวลา 10:40 น.

 

altนายสัตวแพทย์อยุทธ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานโคเนื้อและกระบือแห่งชาติ ปี2556 ครั้งที่ 1/2555

นายสัตวแพทย์ อยุทธ์ หรินทรานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธาน

การประชุม คณะกรรมการจัดงาน โคเนื้อและกระบือแห่งชาติ ปี2556

ครั้งที่ 1/2555

วันที่ 15 ตุลาคม 2555

ณ ห้องประชุม 2 กรมปศุสัตว์


ภาพ/ข่าว เอก นกแสง กลุ่มเผยแพร่ฯ(16ต.ค.55)

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2012 เวลา 08:56 น.