นายสินชัย เรืองไพบูลย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมโคนม เป็นตัวแทนรับมอบโค – กระบือ จำนวน 11 ตัว ในกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และวันพ่อแห่งชาติ ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน พิมพ์
วันอังคารที่ 04 ธันวาคม 2012 เวลา 14:06 น.

2555 12 04a04

นายสินชัย เรืองไพบูลย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมโคนม
เป็นตัวแทนรับมอบโค – กระบือ จำนวน 11 ตัว
เป็นโค จำนวน 9 ตัว และ กระบือ จำนวน 2 ตัว
ในกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และวันพ่อแห่งชาติ
ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
โดยมีนายสมลักษณ์ จันทร์น้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กล่าวรายงาน
วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2555 ณ ลานหน้าอาคารสาธิตประทุมวัน 5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กทม.

ภาพ / ข่าว : เทียนชัย วงศ์บัว กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สสส.

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 04 ธันวาคม 2012 เวลา 14:11 น.