เจ้าหน้าที่ QIA เกาหลี เข้าตรวจประเมินการผลิตสัตว์ปีกไทย พิมพ์
วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2012 เวลา 15:53 น.
17 12 55 01นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ และ สัตวแพทย์หญิงวิมลพร  ธิติศักดิ์  รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้การต้อนรับ Mr. Lee Sang Jin พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ Animal Plant and Fisheries Quarantine and Inspection Agency (QIA) สาธารณรัฐเกาหลี ในโอกาสเดินทางมาตรวจประเมินระบบการผลิตสัตว์ปีกและสุขภาพสัตว์ในไทย ระหว่างวันที่ 17-21 ธันวาคม 2555 ณ กรมปศุสัตว์ กทม.
ภาพ/จัดทำ ธงชัย สาลี สสส. 17 ธ.ค. 55
แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2012 เวลา 16:00 น.