พิธีตั้งศาลเจ้าที่(ศาลตายาย) กรมปศุสัตว์ พิมพ์
วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2012 เวลา 15:31 น.
18 12 55 03นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานพิธีตั้งศาลเจ้าที่(ศาลตายาย) โดย นายสัตวแพทย์อยุทธ์ หรินทรานนท์ และ นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมคณะฯ เข้าร่วมพิธี ณ กรมปศุสัตว์ กทม. 
ภาพ/จัดทำ ธงชัย สาลี สสส. 18 ธ.ค. 55
แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2012 เวลา 15:37 น.