กรมปศุสัตว์ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1/2556 พิมพ์
วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2013 เวลา 15:48 น.
08 01 56 01นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ  อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ พ.ศ.2556-2559 และจัดทำแผนปฏิบัติรารชการ 4 ปี (พ.ศ.2555-2558) ครั้งที่ 1/2556 ณ กรมปศุสัตว์ กทม.
ภาพ/จัดทำ ธงชัย สาลี สสส. 8 ม.ค. 55
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2013 เวลา 16:17 น.