กรมปศุสัตว์ จัดประชุมระบบ GFMIS ครั้งที่ 7 รุ่นที่ 4 พิมพ์
วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2013 เวลา 15:03 น.
17 01 56 01นายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาข้อมูลระบบทางบัญชี ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 7 รุ่นที่ 4 ณ กรมปศุสัตว์ กทม.
ภาพ/จัดทำ ธงชัย สาลี สสส. 17 ม.ค. 56
แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2013 เวลา 15:08 น.