การประชุม “การทำแผนงานวิจัยรายชนิดสัตว์ ( 2558 - 2559 ) : สุกร” พิมพ์
วันพุธที่ 30 มกราคม 2013 เวลา 13:44 น.

2556 01 30b12

นายสัตวแพทย์ธนิตย์ อเนกวิทย์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์
เป็นประธานเปิดการประชุม “การทำแผนงานวิจัยรายชนิดสัตว์ ( 2558 - 2559 ) : สุกร”
วันที่ 28 มกราคม 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 7 ตึกวิจิตรพาหนการ กรมปศุสัตว์

ภาพ / ข่าว : เทียนชัย วงศ์บัว กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สสส.