สพ.ญ วิมลพร รองอธิบดี เปิดการสัมมนาชี้แจงมาตรฐานและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ พิมพ์
วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2013 เวลา 14:37 น.

2556 01 31a04

สัตวแพทย์หญิงวิมลพร ธิติศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์
เป็นประธานเปิดการสัมมนาชี้แจงมาตรฐานและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ
ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2556
โดยมีนายสัตวแพทย์สมบัติ ศุภประภากร ผู้อำนวยการส่วนควบคุมโรงฆ่าสัตว์ กล่าวรายงาน
ณ โรงแรมรอยัลฮิล กอล์ฟรีสอร์ท แอนด์สปา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

ภาพ / ข่าว : เทียนชัย วงศ์บัว กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สสส.

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2013 เวลา 14:43 น.