รมต.เกษตร และ OIE ร่วมส่งเสริมสร้างมาตรฐานสัตวแพทย์ พิมพ์
วันศุกร์ที่ 01 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 15:46 น.
31 01 56 02bนายสัตวแพทย์ยุคล ลิ้มแหลมทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ และ Dr. Bernard Vallat Director General of the OIE ร่วมหารือการจัดทำโครงการ Veterinary Education Twinningด้านวิชาชีพสัตวแพทย์ระหว่าง ไทย และสหรัฐอเมริกา ณโรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ กทม.
ภาพ/จัดทำ ธงชัย สาลี สสส. 31 ม.ค. 56
แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 01 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 16:02 น.