นายสัตวแพทย์อยุทธ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมคณะ นำผู้สื่อข่าวจาก Modern nine TV ลงพื้นที่จังหวัดนครปฐม พิมพ์
วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 11:21 น.

 

altนายสัตวแพทย์อยุทธ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมคณะ นำผู้สื่อข่าวจาก Modern nine TV ลงพื้นที่จังหวัดนครปฐม

นายสัตวแพทย์อยุทธ์ หรินทรานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมคณะ      นำผู้สื่อข่าวจาก Modern nine TV ลงพื้นที่จังหวัดนครปฐม เพื่อติดตามกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับโคจากโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ โดยเป็นกลุ่มเกษตรกรในโครงการธนาคารโค-กระบือฯ เกิน 5 ปี และได้รับกรรมสิทธิ์ครอบครองแล้ว ทั้งนี้กรมปศุสัตว์ได้มีกระบวนการควบคุมและติดตามอย่างต่อเนื่อง

ภาพ : เอก นกแสง

ข่าว : จิราภรณ์ เกตุบูรณะ

วันที่ 19 ก.พ.56

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2013 เวลา 13:10 น.