นายอภัย สุทธิสังข์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการประชุม แนวทางการปฏิบัติงานกองสารวัตรและกักกัน ครั้งที่ 1/2556 พิมพ์
วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2013 เวลา 11:04 น.

2556 03 12a01

นายอภัย สุทธิสังข์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์
เป็นประธานเปิดการประชุม แนวทางการปฏิบัติงานกองสารวัตรและกักกัน ครั้งที่ 1/2556
ณ ห้องประชุมถิรทินรัตน์ ชั้น 5 ตึกวิจิตรพาหนการ กรมปศุสัตว์

ภาพ / ข่าว : เทียนชัย วงศ์บัว กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สสส.