กรมปศุสัตว์ฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินฟาร์มตามมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์ พิมพ์
วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2013 เวลา 11:36 น.

25 03 56 02นายสัตวแพทย์อยุทธ์ หรินทรานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม ผู้ตรวจประเมินฟาร์มตามมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์(Introduction and Internal Auditor ISO 9001:2008) ให้แก่เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ณโรงแรมมารวยการ์เด้น กทม.


ภาพ/จัดทำ ธงชัย สาลี สสส. 25 มี.ค. 56

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2013 เวลา 16:07 น.