สัตวแพทย์หญิงวิมลพร รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการประชุมเรื่อง “กฎหมายและระเบียบในการนำเข้าอาหารของต่างประเทศ” พิมพ์
วันพุธที่ 27 มีนาคม 2013 เวลา 10:02 น.

altสัตวแพทย์หญิงวิมลพร รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการประชุมเรื่อง “กฎหมายและระเบียบในการนำเข้าอาหารของต่างประเทศ”

สัตวแพทย์หญิงวิมลพร ธิติศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธาน

เปิดการประชุมสัมมนาเรื่อง “กฎหมายและระเบียบในการนำเข้าอาหารของต่างประเทศ” รุ่นที่ 1

วันที่ 25 มีนาคม 2556 ณ รอยัลฮิลส์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก

ภาพ/ข่าว เอก กลุ่มเผยแพร่ฯ(26มี.ค.56)

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2013 เวลา 13:22 น.