นายสัตวแพทย์ยุคล รมว.เกษตรฯ แถลงข่าวงาน “๑๒๑ ปีเกษตรไทยสร้างครัวโลก” พิมพ์
วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2013 เวลา 15:02 น.

2556 03 29b09นายสัตวแพทย์ยุคล ลิ้มแหลมทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดงานวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เนื่องในโอกาสครบ ๑๒๑ ปี “๑๒๑ ปีเกษตรไทยสร้างครัวโลก”

ณ ห้องประชุม ๑๓๔ – ๑๓๕ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ซึ่งงานดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓๑ มีนาคม – ๒ เมษายน ๒๕๕๖
ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. บริเวณหน้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนินนอก
(วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๖)
ข่าว : เพ็ญศิริ ดวงอุดม
ภาพ : เทียนชัย วงศ์บัว

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2013 เวลา 15:11 น.