กษ. จัดพิธีสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัว ขอพรปีใหม่ไทย เนื่องในวันสงกรานต์ ๒๕๕๖ พิมพ์
วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2013 เวลา 08:47 น.

2556 04 10c27

 

นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นประธานในพิธีสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัว ขอพรปีใหม่ไทย เนื่องในวันสงกรานต์ ๒๕๕๖

 

โดยมีข้าราชการ พนักงาน สังกัดกระทรวงเกษตรฯ เข้าร่วมในพิธี จำนวนมาก ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพฯ
วันอังคารที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๖

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2013 เวลา 08:58 น.