อปส. เปิดอบรมหลักสูตร "ข้าราชการบรรจุใหม่" รุ่นที่ ๒๕ พิมพ์
วันอังคารที่ 23 เมษายน 2013 เวลา 12:46 น.

2556 04 23a05

นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์
เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร “ข้าราชการบรรจุใหม่” รุ่นที่ ๒๕
วันที่ ๒๒-๒๖ เมษายน ๒๕๕๖
ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท และทัศนศึกษาดูงานศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จังหวัดนครนายก

  

ภาพ / ข่าว : เทียนชัย วงศ์บัว กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สสส.

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 23 เมษายน 2013 เวลา 13:09 น.