นายสัตวแพทย์ทฤษดี อธิบดีกรมปศุสัตว์ รับมอบโค-กระบือ ในพิธีไถ่ชีวิตฯ ณ วัดราชโอรสาราม พิมพ์
วันอังคารที่ 30 เมษายน 2013 เวลา 12:25 น.

 

altนายสัตวแพทย์ทฤษดี อธิบดีกรมปศุสัตว์ รับมอบโค-กระบือ ในพิธีไถ่ชีวิตฯ ณ วัดราชโอรสาราม

  นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ รับมอบโค – กระบือ จำนวน 300 ตัว เป็น โค 275 ตัว กระบือ 25 ตัว จากท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ และสมาคมศิษย์หลวงพ่อวัดปากน้ำ มสจ.(ส.ศ.ป.) ในวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2556 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันครบรอบราชาภิเษกสมรส 28 เมษายน และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน กรมปศุสัตว์ จะได้นำไปดำเนินการตามโครงการธนาคารโค – กระบือ  เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ณ วัดราชโอรสาราม เขตจอมทอง กรุงเทพฯ

ภาพ/ข่าว เอก กลุ่มเผยแพร่ฯ(29เม.ย.56)

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2013 เวลา 13:23 น.