ขอเชิญ ชม ชิม ช้อป แชะ ในงานมหกรรมไก่พื้นเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560 พิมพ์
เขียนโดย กัญชพร มังกรแก้ว   
วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฏาคม 2016 เวลา 11:18 น.

chicken2016072101

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฏาคม 2016 เวลา 11:30 น.