ราคาเฉลี่ยสินค้าปศุสัตว์ที่เกษตรกรขายได้ เดือน พฤศจิกายน 2560 พิมพ์
เขียนโดย จิระพงษ์ ยุบลศรี   
วันพุธที่ 06 ธันวาคม 2017 เวลา 15:02 น.

Image00001

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 06 ธันวาคม 2017 เวลา 15:05 น.