ราคาเฉลี่ยสินค้าปศุสัตว์ที่เกษตรกรขายได้ 18-24 เดือน ธันวาคม 2560 พิมพ์
เขียนโดย จิระพงษ์ ยุบลศรี   
วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2017 เวลา 12:54 น.

Image00001

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2017 เวลา 12:58 น.