ราคาเฉลี่ยสินค้าปศุสัตว์ที่เกษตรกรขายได้ สัปดาห์ 1 เดือน มกราคม 2561 พิมพ์
เขียนโดย จิระพงษ์ ยุบลศรี   
วันพฤหัสบดีที่ 04 มกราคม 2018 เวลา 11:39 น.

Image0000112

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 05 มกราคม 2018 เวลา 13:54 น.