ขอเชิญชาวกรมปศุสัตว์สั่งจองซื้อเสื้อยืดโปโลสีฟ้า พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 14 มีนาคม 2012 เวลา 15:02 น.

polodld2

 

ขอเชิญชาวกรมปศุสัตว์สั่งจองซื้อเสื้อยืดโปโลสีฟ้า กระเป๋าปักตรากรมปศุสัตว์และตัวอักษร “๗๐ ปี กรมปศุสัตว์”
ราคาตัวละ 300 บาท รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย สมทบ กองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร กรมปศุสัตว์
เพื่อดำเนินงานส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ และดำเนินงานสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

 

สถานที่สั่งจอง

สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ถ.พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
กลุ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตึกวิจิตรพาหนการ ชั้น 1
โทร.0-2653-4444 ต่อ 3371-3 โทรสาร 0-2653-4930
e.mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน %20,"> อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน , อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

การสั่งจองซื้อเสื้อ

           1. โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย (จำกัด) มหาชน สาขาย่อยอาคารวรรณสรณ์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 880-0-05809-4 ชื่อบัญชี “น.ส.ณิรวรรณ คำลือ และ น.ส.นิภาพร ชุมผาง” ตามจำนวนเงินค่าเสื้อ

            2. ส่งใบสั่งจองให้ กลุ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรมปศุสัตว์ ระบุที่อยู่ของผู้ชื้อ ขนาดเสื้อ และ จำนวนที่ต้องการพร้อมใบโอนเงิน ทางโทรสาร หรือ email