เชิญอบรมด้านปศุสัตว์ในงานวันสถาปนากระทรวงเกษตรฯ ครบ 120 ปี พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2012 เวลา 00:00 น.

กรมปศุสัตว์ขอเชิญอบรมหลักสูตรด้านปศุสัตว์ ในงานวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องในโอกาสครบ 12 ปี วันที่ 1 - 5 เมษายน 2555 ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสครบ 120 ปี วันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ร่วมกับองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อสค.) ได้กำหนดจัดฝึกอบรมด้านปศุสัตว์ในระหว่างวันที่ 1 – 5 เมษายน 2555 ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยแบ่งเป็น 2 หลักสูตร ด้วยกัน คือ การบำรุงรักษาเครื่องรีดนม กับการฝึกอบรมด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีตารางการฝึกอบรม ดังนี้

วัน/เดือน/ปี เวลา 10.00 – 12.00 น. เวลา 11.00 – 13.00 น. เวลา 14.00 – 16.00 น.
1 เม.ย.55 การบำรุงรักษาเครื่องรีดนม ว่าง 1. คั่วกลิ้งเนื้อวัว
ว่าง 2. ไข่หวานมะพร้าวอ่อน
2 เม.ย.55 การบำรุงรักษาเครื่องรีดนม 1. ขาหมูพะโล้ 1. เนื้อตุ๋น
2. ฝอยทอง 2. สังขยามะพร้าวอ่อน
3 เม.ย.55 การบำรุงรักษาเครื่องรีดนม 1. ไส้อั่ว 1. ไส้กรอกอีสาน
2. วุ้นไข่
4 เม.ย.55 การบำรุงรักษาเครื่องรีดนม 1. หมูกรอบ 1. ขาหมูเยอรมัน
2. ขนมหม้อแกง 2. ทองหยอด
5 เม.ย.55 การบำรุงรักษาเครื่องรีดนม 1. หมูทุบ 1. แหนมหมู
2. ไข่หวานน้ำขิง 2. วุ้นกะทิไข่เค็ม

อธิบดี กรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การอบรมหลักสูตรที่ 1 การบำรุงรักษาเครื่องรีดนม นั้น จัดอบรมวันละ 1 รอบๆละ 30 คน โดยมี อสค. เป็นผู้รับผิดชอบ ส่วนการอบรมหลักสูตรที่ 2 การฝึกอาชีพด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ จัดอบรมวันละ 2 รอบๆละ 30 คน โดยมี กรมปศุสัตว์ เป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งการอบรมทั้งสองหลักสูตรเป็นการอบรมโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมปศุ สัตว์และ อสค.ดังนั้น กรมปศุสัตว์จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรมตามวันเวลาและสถานที่ที่ กำหนด หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  กลุ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์  สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  กรมปศุสัตว์ โทร.0-2653-4473 หรือ 0-2653-4444 ต่อ 3331 ในวันและเวลาราชการ 

-------------------------------------------------------------

 ข้อมูล  :   อุษณีย์ ชะเอม กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สสส.                 
ข่าว  :  เพ็ญศิริ ดวงอุดม กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  สสส.