งานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2555 พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2012 เวลา 13:38 น.

9thgoat01

 กรมปศุสัตว์โดยสำนักงานปศุสัตว์เขต 8 เป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา เครือข่าย/ชมรมผู้เลี้ยงแพะ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดจัดงานแพะแห่งชาติครั้งที่ 9 ในวันที่ 14-16 กรกฎาคม 2555 ณ สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา

                  9thgoatbrochure01

9thgoatbrochure02

9thgoatbrochure03

9thgoatbrochure04

9thgoatbrochure05

สถานที่จัดงาน

9thgoatbrochure06

 

รายละเอียดการประกวดแพะ งานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2555 รวม 6 ประเภท 26 รุ่น 74 รางวัล

รายละเอียดการประกวดแพะ

หน่วยงานดำเนินงาน
          1. กรมปศุสัตว์
          2. จังหวัดพังงา
          3. สำนักงานปศุัสัตว์เขต 8
          4. หน่วยงานกรมปศุสัตว์ทุกหน่วยงานในพื้นที่เขต 8

หน่วยงานร่วมดำเนินงาน
          1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา
          2. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด
          3. เครือข่ายผู้เลี้ยงแพะในพื้นที่เขต 7 , 8 และ 9
          4. หน่วยงานราชการอื่น และภาคเอกชน

ดาวน์โหลดแผ่นพับกำหนดการงานแพะแห่งชาติครั้งที่ 9

ดาวน์โหลด ตารางรายละเอียดการประกวด

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานแพะแห่งชาาติ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2555

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดงานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2555

 

 สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้จากได้จาก

             1.สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

             2.สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 โทร. 077 281 30

             3.สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา โทร. 076 412 2080

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2012 เวลา 14:29 น.