“โอกาสและประสบการณ์การลงทุนของ SMEs ไทยใน สปป.ลาว” พิมพ์
เขียนโดย Thanee Pak-uthai   
วันอังคารที่ 03 กรกฏาคม 2012 เวลา 08:35 น.

ผลการสัมมนา “โอกาสและประสบการณ์การลงทุนของ SMEs ไทยใน สปป.ลาว”ที่จัดขึ้นโดยกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับสมาคมไทย-ลาวเพื่อมิตรภาพ และสมาคมลาว-ไทยเพื่อมิตรภาพที่ผ่านมา

นายบดินทร์ สาระโนทยาน กรรมการบริหารเครือบริษัทเทมปลาร์ จำกัด ผู้บุกเบิกธุรกิจสัมปทานป่าไม้ในสปป.ลาวในยุคเริ่มแรกเมื่อ 19 ปีก่อน พร้อมกับเริ่มกรุยทางธุรกิจโรงแรม กล่าวว่า เสถียรภาพทางการเมืองของลาวมั่นคง และผู้เข้ามาลงทุนสามารถใช้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีศุลกากร หรือยกเว้นภาษีเป็น 0% ในการผลิตเพื่อส่งออกไปยังยุโรปและสหรัฐฯ ได้เต็มที่

นายณฐพล ปัญจศิลา ผู้อำนวยการ บริษัท รุ่งเรืองลาวโลจิสติกส์ ผู้บุกเบิกธุรกิจโลจิสติกส์ใน สปป.ลาว แนะนำว่า ช่องทางการจับธุรกิจใหม่ ๆ หากมองถึงนโยบายของรัฐ มีแนวโน้มไปได้ดี

นายฉัตรพลชัย ปัญญาธรรมบดี ผู้อำนวยการบริษัท มหทุนเช่าสินเชื่อ ดำเนินกิจการธุรกิจเช่า-ซื้อจักรยานยนต์ กล่าวว่า คนลาวไม่ชอบเป็นหนี้ มีกำลังซื้อสูง แม้จะมีรายได้ไม่มาก ต่อต้านการใช้ของลอกเลียนแบบและใช้แต่ของแท้เท่านั้น

นายโกสินธ์ ศรีศักดิ์ ตัวแทนเจ้าของธุรกิจร้านอาหารออนซอน และร้านกาแฟ Cash มองว่า ธุรกิจอาหารใน สปป.ลาวไม่ซับซ้อน ชอบบริโภคสินค้าไทย ชอบทำธุรกิจแบบผูกมิตรและช่วยเหลือพึ่งพากัน

อ่านต่อเพิ่มเติมที่ : http://www.thai-aec.com/291

----------------------------------------------------

สืบค้นและสรุปข้อมูลโดย  นายธานี  ภาคอุทัย  สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 03 กรกฏาคม 2012 เวลา 13:47 น.