การนำเข้านมและผลิตภัณฑ์ของอินโดนีเซียมีแนวโน้มขยายตัว พิมพ์
เขียนโดย Thanee Pak-uthai   
วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2012 เวลา 10:24 น.

องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศ (OECD) คาดการณ์ว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของอินโดนีเซียจะขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 6.0 ในปี 2556 นี้ และเมื่อรวมเข้ากับบรรยากาศทางการเมืองที่มีความมั่นคง การบริโภคนมต่อบุคคลโดยเฉลี่ยที่ขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพ รวมถึงความตื่นตัวในด้านการบริโภคเพื่อสุขภาพที่มีมากขึ้น จะเป็นการสร้างโอกาสให้อุตสาหกรรมนมในอินโดนีเซียนมขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และอุตสาหกรรมนมรายใหญ่บางแห่งจะสามารถขยายศักยภาพการผลิตได้

 ด้วยเหตุดังกล่าว อุตสาหกรรมนมของอินโดนีเซียในปัจจุบันจึงมีการขยายตัวเฉลี่ยราว ๆ ร้อยละ 8.00 – 10.00 ต่อปี ทั้งนี้ การบริโภคนมโดยเฉลี่ยต่อบุคคลของอินโดนีเซียในปัจจุบันยังอยู่ในอัตราที่ต่ำกว่าในประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศ เนื่องจากชาวอินโดนีเซียบางกลุ่มเห็นว่ายังเป็นอาหารที่ราคาแพงซึ่งพ่อแม่มักจะซื้อนมให้เด็กแรกเกิด ทารก และเด็ก โดยเห็นว่าเป็นโภชนาการที่จำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตของเด็ก แต่ผู้ใหญ่กลับเห็นว่าไม่จำเป็นและบริโภคกัน

 
แม้ว่าฟาร์มโคนมขนาดใหญ่หลาย ๆ ฟาร์มกำลังดำเนินการขยายฝูงโค ซึ่งคาดว่าการขยายตัวของการผลิตนมสดภายในประเทศจะยังอยู่ในขอบเขตที่จำกัดอยู่ ปัจจุบันนี้ พบว่าในอินโดนีเซีย การผลิตนมสดภายในประเทศมักมีการผสมกับนมผงที่นำเข้าจากต่างประเทศ เช่นจากโอเซียเนีย ซึ่งขนส่งได้สะดวกและใกล้กว่า จากราคาเปรียบเทียบที่ถูกกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเปรียบเทียบกับเมื่อสามเดือนก่อน ทำให้การนำเข้านมประเภทไขมัน 0% (non fat dairy milk) ของอินโดนีเซียจากสหรัฐอเมริกาลดลงในช่วงปี 2555 โดยที่การเพิ่มขึ้นของการใช้เวย์ในอุตสาหกรรมอาหารอินโดนีเซียเป็นตัวผลักดันให้มีการนำเข้าเวย์จากสหรัฐอเมริกามากขึ้น

-----------------------------------------------------

ที่มา : The DairySite Newsletter : 10 October 2012

แปลและเรียบเรียงโดย : นางสาวเพลินพรรณ  เขตต์กัน  สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์