การตัดสินกรณีสินค้าไก่หมักเกลือระหว่าง EU-ไทยและบราซิล พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 09 มีนาคม 2012 เวลา 11:21 น.
 • ภูมิหลัง
               สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป รายงานผลการตัดสินกรณีพิพาทเรื่องสินค้าไก่หมักเกลือ (salted chickenmeat) ระหว่าง EU-ไทยและบราซิล โดยคณะกรรมาธิการอุธรณ์ของ WTO ได้ลงมติไม่เห็นด้วยต่อคำอุทธรณ์ของ EU และตัดสินให้บราซิลและไทยเป็นฝ่ายชนะ กำหนดให้สินค้าเนื้อไก่ตัดแต่งไม่มีกระดูกแช่แข็งที่มีการปนเปื้อนของเกลือ ในอัตรา 1.2%-3% ยังคงอยู่ในสินค้าประเภทไก่หมักเกลือ ภายใต้พิกัดศุลกากร 0210 อัตราภาษีร้อยละ 15 ในขณะที่สินค้าไก่แช่แข็ง พิกัด 0207 อัตราภาษีร้อยละ 53 (อัตราภาษีสำหรับสินค้าเนื้อไก่ปรุงสุก ร้อยละ 6)  

 • สถานะปัจจุบัน
               1. กรรมาธิการสหภาพยุโรป ได้ยื่นเรื่องต่อ WTO เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2549 เพื่อขอใช้สิทธิในการปรับเปลี่ยนอัตราภาษีและระบบการการนำเข้าสินค้าไก่หมัก เกลือ ไก่งวง และไก่ต้มสุก กับประเทศคู่ค้าต่าง ๆ ตามข้อกำหนดในมาตรที่ XXVIII ของสัญญา GATT จากเดิมใช้ระบบภาษีเพียงอย่างเดียว โดยนำเข้าได้ไม่จำกัดจำนวน มาเป็นการจัดเก็บภาษี 2 ระบบ คือ ภาษีสำหรับสินค้าที่นำเข้าในโควตา และ นอกโควตา ดังนี้

  รายการสินค้า ในโควตา นอกโควตา
  ปริมาณ (ตัน) ภาษี(%)
  ไก่หมักเกลือ 264,245 15.4 เสียภาษีเหมาจ่าย  ที่ระดับ 1,300 ยูโร/ตัน
  ไก่งวง 103.896 8.5 เสียภาษีเหมาจ่าย  ที่ระดับ 1,024 ยูโร/ตัน
  ไก่ปรุงสุก 230,453 10.9 เสียภาษีเหมาจ่าย  ที่ระดับ 1,024  ยูโร/ตัน

               2. กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ได้เปิดเผยภายหลังการเจรจาขอชดเชยกับสหภาพยุโรป กรณีที่มีการปรับเปลี่ยนอัตราภาษีและระบบการนำเข้าสินค้าดังกล่าวว่า สหภาพยุโรปได้ตกลงกำหนดชดเชยโควตาให้ไทยสำหรับไก่หมักเกลือ จำนวน 92,610 ตัน และสินค้าไก่ปรุงสุก จำนวน 160,033 ตัน ทั้งนี้ ตามกติกา WTO สหภาพยุโรปมีสิทธิที่จะชดเชยผลกระทบให้กับไทยโดยคำนวณจากสถิติการนำเข้า 3 ปีย้อนหลังรวมกับอัตราการเติบโต 10% หรืออัตราการเติบโตเฉลี่ยในช่วงดังกล่าว หรือสถิติการนำเข้าปีล่าสุดรวมกับอัตราการเติบโต 10% ซึ่งเมื่อคำนวณจากสถิติส่งออกเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง ไทยส่งออกไก่ปรุงสุกจำนวน 80,626 ตัน และไก่หมักเกลือ 15,823 ตัน โดยในปี 2548 ไทยส่งออกไก่ปรุงสุกได้ 106,545 ตัน และไม่สามารถส่งออกไก่หมักเกลือได้เนื่องจากมีปัญหาไข้หวัดนก
               3. การเจรจาครั้งนี้ประสบผลสำเร็จ เนื่องจากสามารถเจรจาให้สหภาพยุโรปชดเชยโควตาได้สูงกว่าปริมาณสูงสุดที่ควร จะได้รับจากการคำนวณ (การคำนวณโควตาสูงสุดที่ไทยจะได้รับสำหรับไก่หมักเกลือ 60,624 ตัน และไก่ปรุงสุกเท่ากับ 117,200 ตัน) และยังเจรจาลดอัตราภาษีในโควตาไก่ปรุงสุกจาก 10.9% เป็น 8% โดยขั้นตอนต่อจากนี้ สหภาพยุโรปจะต้องแจ้งผลเจรจาให้ประเทศสมาชิกรับทราบ ขณะที่ไทยจะนำเรื่องขอความเห็นชอบจาก ครม. คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในเดือนมีนาคม 2550


  ที่มา  :      1. หนังสือราชการสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป
                 2. หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับประจำวันที่ 25 พฤศจิกายน 2549
  เรียงเรียงโดย กลุ่มวิจัยเศรษฐกิจการปศุสัตว์ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์
  วันที่เผยแพร่ 16 ธันวาคม 2006
แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 09 มีนาคม 2012 เวลา 11:24 น.