ภาวะตลาดและการค้าสินค้าปศุสัตว์และสัตว์ปีกของโลก ปี 2556 พิมพ์
เขียนโดย เยี่ยมพร ภิเศก   
วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2013 เวลา 15:18 น.

ภาวะตลาดและการค้าสินค้าปศุสัตว์และสัตว์ปีกของโลก ปี2556 คลิกเพื่ออ่าน

โดย กลุ่มวิจัยเศรษฐกิจการปศุสัตว์ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2013 เวลา 15:25 น.