"รัฐมนตรีประภัตร มองข้ามช็อต บุกบางสะพานน้อยจับมือนายกสมาคมโคเนื้อแห่งประเทศไทย หนุนโคเนื้อสู้ภัยโควิด และลัมปี สกิน กู้เศรษฐกิจชาวบ้าน สร้างฐานผู้นำอุตสาหกรรมโคเนื้อในภูมิภาค "

 

 

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองธิบดีกรมปศุสัตว์ นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมปฏิบัติราชการในการตรวจราชการของนายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกอบด้วย นายยุษฐิระ บัณฑุกุล ปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายนวรัตน์ วงศ์ปิ่นเพ็ชร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ประจวบคีรีขันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ประจวบคีรีขันธ์  หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ประจวบคีรีขันธ์  และส่วนราชการอื่นๆ ในพื้นที่ ณ ฟาร์มวัวชวนชื่น ตำบลทรายทอง อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

      ฟาร์มวัวชวนชื่น เป็นฟาร์มเลี้ยงโคเนื้อระดับแถวหน้าของประเทศไทย เจ้าของคือ นายสุนทร นิคมรัตน์ นายกสมาคมโคเนื้อแห่งประเทศไทย ซึ่งมีประสบการณ์ในการเลี้ยงโคเนื้อมายาวนานเกือบ 40 ปี มีการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์ด้วยการผสมเทียม สายพันธุ์ที่ปรับปรุงคือพันธุ์กำแพงแสนและพันธุ์บีฟมาสเตอร์ มีพื้นที่ของฟาร์ม จำนวน 1,200 ไร่ มีโรงเรือนทั้งหมด จำนวน 18 หลัง วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างโรงเรือนเป็นวัสดุที่ราคาไม่แพง ในต้นทุนในการก่อสร้างต่ำ แบ่งโรงเรือนออกเป็น คอกแม่พันธุ์ คอกหย่านม คอกโครุ่นเพศเมีย คอกโครุ่นเพศผู้ คอกโคขุนเพศเมีย คอกโคขุนเพศผู้ ปลูกหญ้าสำหรับปล่อยแทะเล็มประมาณ 500 ไร่ ปลูกสวนปาล์มซึ่งสามารถปล่อยโคลงแทะเล็มได้ จำนวน 700 ไร่ เป็นตัวอย่างที่ดีมากในการเลี้ยงโคเนื้อแบบผสมผสานในสวนปาล์ม มีโคในฟาร์มทั้งหมดกว่า 1,100 ตัว มีการจัดการฟาร์มด้วยระบบมาตรฐาน โดยใช้โปรแกรม Beef-Farm ในการจัดเก็บข้อมูล เพื่อการจัดการโคแต่ละตัว เพื่อใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพันธุ์ เลี้ยงโคโดยใช้อาหาร TMR ร่วมกับการปล่อยแทะเล็มในแปลง มีการทำวัคซีนป้องกันโรค FMD และ ถ่ายพยาธิและฉีดยาบำรุงปีละ 2 ครั้ง มุ่งเน้นการเลี้ยงโคเพื่อสร้างพันธุ์และพัฒนาโคเนื้อที่เหมาะสมกับประเทศไทย ภายใต้สโลแกน “เลี้ยงง่าย โตไว ให้เนื้อดี” ชวนชื่นฟาร์มจึงเป็นฟาร์มโคเนื้อครบวงจรที่มีคุณภาพและสามารถเป็นตัวอย่างและต้นแบบให้กับเกษตรกรที่มีความสนใจได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของโรคลัมปี สกิน ในพื้นที่เกือบครอบคลุมทุกจังหวัดในประเทศไทย แต่ก็ยังไม่พบการแพร่ระบาดในฟาร์ม เนื่องจากฟาร์มให้ความสำคัญในเรื่องของการจัดการฟาร์ม การทำความสะอาด และที่สำคัญที่ฟาร์มมีการใช้น้ำส้มควันไม้ในการป้องกันกำจัดแมลงซึ่งเป็นพาหะของการแพร่ระบาดของโรคลัมปี สกิน

     นายประภัตร โพธสุธน กล่าวชื่นชมการจัดการฟาร์ม ของนายกสมาคมโคเนื้อแห่งประเทศไทย ซึ่งสามารถใช้เป็นแบบอย่างได้ทั้งในเรื่องของการควบคุมป้องกันโรคลัมปี สกิน การเลี้ยงโคสายพันธุ์ที่มีอัตราการเจริญเติบโตดี เปอร์เซ็นต์ซากสูง การจัดการโรงเรือนซึ่งใช้วัสดุอย่างง่ายในการสร้าง ไม่ต้องใช้วัสดุราคาแพง เกษตรกรทั่วไปที่สนใจสามารถทำตามได้ง่าย ไม่สิ้นเปลือง ซึ่งในส่วนของเงินทุนก็จะช่วยส่งเสริม ผลักดันการเข้าถึงแหล่งเงินให้กับเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง ตามโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง โครงการเงินกู้อื่นๆ ของ ธ.ก.ส. และแหล่งเงินกู้อื่น ๆ เพื่อให้เกษตรกรได้มีโอกาสมีอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับครอบครัว และสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้กับประเทศไทยอย่างยั่งยืนต่อไป

  

 

 

ภาพ/ข่าว  กลุ่มวิจัยและพัฒนาระบบฟาร์ม (โคเนื้อและกระบือ)