เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

Uncategorised

การขอเข้าพบอธิบดีกรมปศุสัตว์ของกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนที่ยั่งยืน 9 จังหวัด ภาคอีสาน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น.

อธิบดีกรมปศุสัตว์มอบหมายให้นายวีระสันติ ประทุมพล ผอ.กสส. นาย กฤติพิพัฒน์ รัตนนาวินกุล ผชช.ด้านส่งเสริมและพัฒนาสัตว์ปีก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ และหารือร่วมกับกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนที่ยั่งยืน 9 จังหวัด ภาคอีสาน นำโดย นายวัฒนศักดิ์ เตียวเจริญโชค (ที่ปรึกษาและผู้ประสานงานประจำเครือข่ายฯ) พร้อมเกษตรกร จำนวน 20 ราย ณ ห้องประชุมลีลาวดี 3 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์
🔸ประเด็นหารือ ดังนี้
1. ขอบคุณกรมปศุสัตว์ที่ให้การสนับสนุนโครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่พื้นเมืองในกลุ่มเครือข่ายฯ 6 จังหวัด ในปีงบประมาณ 2562
2. ขอให้กรมปศุสัตว์ให้การสนับสนุนโครงการเลี้ยงไก่พื้นเมืองและไก่ไข่ รวมถึงโครงการธนาคารโค-กระบือ ให้กับเกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ์ มุกดาหาร และศรีสะเกษ
3. ขอให้กรมปศุสัตว์ พิจารณาปรับปรุงราคา รับซื้อโคกระบือเพศผู้คืน จากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ธคก. ตามราคาปัจจุบัน เนื่องจากปัจจุบันราคาโค กระบือมีชีวิตราคาตกต่ำมาก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสภาพและซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮบ-3178 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง