เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

ข่าวกิจกรรม

"รัฐมนตรีประภัตร มองข้ามช็อต บุกบางสะพานน้อยจับมือนายกสมาคมโคเนื้อแห่งประเทศไทย หนุนโคเนื้อสู้ภัยโควิด และลัมปี สกิน กู้เศรษฐกิจชาวบ้าน สร้างฐานผู้นำอุตสาหกรรมโคเนื้อในภูมิภาค "

 

 

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองธิบดีกรมปศุสัตว์ นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมปฏิบัติราชการในการตรวจราชการของนายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกอบด้วย นายยุษฐิระ บัณฑุกุล ปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายนวรัตน์ วงศ์ปิ่นเพ็ชร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ประจวบคีรีขันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ประจวบคีรีขันธ์  หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ประจวบคีรีขันธ์  และส่วนราชการอื่นๆ ในพื้นที่ ณ ฟาร์มวัวชวนชื่น ตำบลทรายทอง อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

การขับเคลื่อนภาคเกษตรประจำปี 64 ประเด็นเรื่องเกษตรอินทรีย์

20210303053

        วันที่ 3 มี.ค.64 ผอ.กสส.มอบหมาย  นายกฤติพิพัฒน์ รัตนนาวินกุล ผชช.ด้านส่งเสริมและพัฒนาสัตว์ปีก นายสุชล บุญคง นวก.สัตวบาล และผู้แทนจาก กผง. เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนภาคเกษตรประจำปีงบประมาณ 64

ประชุมอนุกรรมการฯ โครงการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ.2564

20210303041
            วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 กรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ น.ส.ประเทืองทิพย์ เสือเอก กลุ่มวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือกเกษตรกรและบุคคลทางการเกษตรดีเด่น พ.ศ.2564 ณ หัองประชุม 4/1 ชั้น 4 กรมส่งเสริมการเกษตร 

ทีมส่งเสริมสัตว์ปีกกรมปศุสัตว์ ลงพื้นที่พบผู้บริหารและเยี่ยมชมฟาร์มไก่ไข่ "ไร่ทรัพย์วรา" เตรียมผลักดันเป็นฟาร์มไก่ไข่อินทรีย์ใหญ่สุดในภาคเหนือตอนล่าง

20210228013

          วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้นายวิวัฒน์ ไชยช่ะอุ่ม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ พร้อมคณะ ประกอบด้วย นายกฤติพิพัฒน์ รัตนนาวินกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและพัฒนาสัตว์ปีก นายบุญส่ง กรมกอง ปศุสัตว์อำเภอศรีเทพ ผู้แทนปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ นายอภินันท์ จินพละ ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เลย นางสาววันวิสาข์ แย้มมีกลิ่น นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ สพส. นายวรสิทธิ์ ศรีสิทธิ์ ปศุสัตว์อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม และนายพีรพล คงแสง เกษตรกรดีเด่นจังหวัดมหาสารคาม ที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญด้านการเลี้ยงไก่ไข่ ร่วมตรวจเยี่ยมฟาร์ม ณ "ไร่ทรัพย์วรา" บ้านบ่อมะกัก ตำบลประดู่งาม อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีผู้บริหารฟาร์มให้การต้อนรับ 

โครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2564 (รุ่นที่ 39)

 

20210301025

            กรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ โดยกลุ่มวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี ดำเนินงานโครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทษญี่ปุ่น ประจำปี 2564 (รุ่นที่ 39

ลงพื้นที่ตรวจสอบจำนวนสัตว์ โครงการโคบาลบูรพา จ.สระแก้ว

 

 
 202103011

     (เมื่อวันที่  วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564) นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับทีมงานสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์, สำนักพัฒนาอาหารสัตว์, สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์, กองสารวัตรและกักกันสัตว์, ปศุสัตว์เขต 2, สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว, สำนักกฎหมาย ลงพื้นที่ตรวจสอบจำนวนสัตว์ โครงการโคบาลบูรพา อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น กรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2564

     24376550-2c4b-4269-a00a-4f200395a2f2

 

       วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธุ์ 2564 คณะอนุกรรมการฯ ประชุมพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น (อาชีพเลี้ยงสัตว์) ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ ณ ห้องประชุม 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์ โดยมี นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมฯ 

โครงการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2564

f91136cb-5a59-4e29-9ecd-344d1edc5495
วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 :- คณะอนุกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น กรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประชุมพิจารณาคัดเลือกฯ ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ ณ ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์ ดังนี้

แนวทางการพัฒนาจัดทำแอพพลิเคชัน Ling Mini App เพื่อภารกิจของ กสส. กปศ.

S  7593998 

วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564

#LingDigitalAssistantForFarmers

 

นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กลุ่มวิจัยและพัฒนาระบบฟาร์มปศุสัตว์(โคนม), กลุ่มวิจัยเศรษฐกิจการปศุสัตว์ และกลุ่มโครงการพิเศษและป้องกันภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมหารือกับ เจ้าหน้าที่บริษัท Ling Company Limited ในการหารือแนวทางการพัฒนาจัดทำแอพพลิเคชัน Ling Mini App เพื่อภารกิจของ กสส. กปศ. โดยมีหัวข้อดังนี้