เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

ประกาศขายทอดตลาด

ประกาศกรมปศุสัตว์ ที่ ขต 66/2560 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด รายการรถยนต์กระบะบรรทุก

คลิกเพื่อดาวน์โหลด ประกาศกรมปศุสัตว์ ที่ ขต 66/2560 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด รายการรถยนต์กระบะบรรทุก

ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่องขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 144 รายการ

คลิกเพื่อดาวน์โหลด ประกาศกรมปศุสัตว์ ที่ ขต 45/2559 เรื่องขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 144 รายการ