เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ลงวันที่ 26 พ.ค. 65

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ บริการงานด้านปศุสัตว์

อ่านรายละเอียด......