เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์โปสเตอร์พร้อมออกแบบอาร์ตเวิร์ค เรื่อง คลิปวิดีโอองค์ความรู้ศูนย์เครือข่าย ศพก.(ด้านปศุสัตว์) ดีเด่นระดับจังหวัด พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง