เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน 8 กณ 2144 กทม. และหมายเลขทะเบียน ฮธ 4678 กทม. จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ ขนาด 11 ที่นั่ง โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร พัฒนาองค์ความรู้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการทำ ปศุสัตว์อินทรีย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุที่ใช้ในการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร พัฒนาองค์ความรู้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ปกหนังสือพร้อมเข้าเล่มคู่มือแผนปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง