เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

ความรู้เรื่องเนื้อสัตว์และการแปรรูป

การเลือกซื้อเนื้อสัตว์ (บทความ 3/2553)

เนื้อสัตว์เป็นอาหารที่มีสารอาหารสำคัญและมีคุณค่ากับ การเจริญเติบโตของร่างกายไม่ว่าจะเป็นโปรตีน  ไขมัน ฯลฯ  ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหมู  เนื้อวัว  เนื้อควาย  เนื้อไก่  เนื้อเป็ด เนื้อหมู สามารถ นำส่วนต่างๆ มาประกอบเป็นอาหาร  บริโภคในชีวิตประจำวันได้หลากหลาย