เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

โคนมและผลิตภัณฑ์ : สถานการณ์โคนม

เอกสารประกอบการอบรมด้านการส่งเสริมการเลี้ยงโคนม

ข้อมูล : ญาณิศา  รัชดาภรณ์วานิช

การค้านมและผลิตภัณฑ์นมโลก ปี 2556

ในระหว่างงานประมูล Global Dairy Trade (GDT) ซึ่งจัดขึ้นในช่วงต้นเดือนตุลาคม 2556 รายงานราคาผลิตภัณฑ์หลักมีราคาสูงขึ้นร้อยละ 2.4 ตามดัชนีราคา GDT โดยราคานมผงขาดมันเนย (SMP) มีการปรับตัวเพิ่มสูงกว่าดัชนีเฉลี่ย คือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.9 อยู่ที่ระดับ 4,491 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ตัน  ซึ่งสูงสุดนับแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา  ส่วนนมผลเต็มไขมัน (WMP) ราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.3 อยู่ที่ระดับ 5,208 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ตัน  ซึ่งเป็นระดับราคาเฉลี่ยสูงสุด  นับตั้งแต่มีราคาสูงสุดเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา  และคาดว่าจะมีราคาเพิ่มขึ้น ณ ระดับ 5,427 ดอลลาร์/ตัน ในการส่งมอบผลผลิตตามสัญญารอบที่ 6 (เดือนเมษายน 2557) สำหรับนมแอนไฮดรัส (Anhydrous Milk Fat : AMF) ราคาลดลงร้อยละ 2.7 (เหลือ 5,062 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ตัน) และเนยแข็ง (Butter) ราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1 อยู่ที่ 3,915 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ตัน

บริษัท Vinamilk ซึ่งเป็นบริษัทผลิตนมยักษ์ใหญ่ของเวียดนาม ได้รายงานแผนที่จะขยายรายได้ประจำปีของบริษัทให้เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า คือ 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ภายในปี 2560 ด้วยการขยายตลาดไปยังต่างประเทศ โดยมีประเทศกัมพูชาเป็นเป้าหมายสำคัญ ซึ่งมีแผนที่จะตั้งโรงงานผลิตนมยูเอชที นมข้น และโยเกิร์ต  และขณะนี้อยู่ในระหว่างรอการอนุมัติจากทางการของกัมพูชา เป็นการร่วมทุนกับบริษัทในกัมพูชา ดำเนินการโดยเปิดสาขาโรงงานในกรุงพนมเปญ เพื่อให้การขยายแผนอย่างรวดเร็ว  พร้อมทั้งอาจรวมถึงการร่วมทุนกับสหรัฐฯ ซึ่งบริษัทได้รับการยอมรับจากสำนักงานมาตรฐานอาหารและยา (FDA) แล้วด้วย

บริษัทฟอนเทียร่า ได้ประมาณการราราน้ำนมที่รับซื้อหน้าฟาร์ม ปี 2556/2557 เพิ่มขึ้นเป็น 8.30 ดอลลาร์นิวซีแลนด์/กิโลกรัม จากความต้องการนมที่ผันแปรตามราคาระหว่างประเทศ พร้อมนี้ CEO Theo Spierings ได้ตั้งข้อสังเกตว่าบริษัทต้องเผชิญกับปัญหาหลายประการ เช่น รายได้จากการส่งออกที่คาดจะลดต่ำลงในตอนต้นปี 2557 เมื่อเปรียบเทียบกับในช่วงปี 2556 นอกจากนี้บริษัทฟอนเทียร่ายังรายงานถึงกระบวนการแก้ไขข้อพิพาทกับบริษัท Danone ในกรณีการเรียกคืนเวย์โปรตีนเข้มข้น (whey protein concentrate) เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา บริษัท Danone ซึ่งเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์นมผลสำหรับเด็กยี่ห้อ Dumex และ Nutricia ถูกตรวจสอบฐานแจ้งมาตรฐานความปลอดภัยของอาหารที่เป็นเท็จ ซึ่งทางบริษัทฟอนเทียร่าปฏิเสธโดยสิ้นเชิงที่จะรับผิดชอบต่อบริษัท Danone ในขณะที่บริษัท Danone ยืนกรานให้มีการชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการเรียกคืนสินค้านี้

---------------------------------------

ที่มา : http://www.themeatsite.com/reports/?id=2873 : 4 ตุลาคม 2556

แปลและเรียบเรียงโดย : นางสาวเพลินพรรณ  เขตต์กัน  เศรษฐกรปฏิบัติการ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์