เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

ข้อมูลตลาดนัดสัตว์ปีก ปี 2558

คลิกเพื่อดาวน์โหลด ข้อมูลตลาดนัดสัตว์ปีก ปี 2558

 

ข้อมูล : กลุ่มวิจัยเศรษฐกิจการปศุสัตว์  กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์