เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

อาสาปศุสัตว์

โครงการผ้าป่าสามัคคี และมอบทุนการศึกษาบุตรอาสาปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด โครงการผ้าป่าสามัคคี และมอบทุนการศึกษาบุตรอาสาปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี

โครงการจัดตั้งชมรมอาสาปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด โครงการจัดตั้งชมรมอาสาปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เพลง นักสู้ อสป.

เพลง  นักสู้ อสป.

เนื้อร้อง/ทำนอง  นายพงศ์สรณ์  ขวัญกลาง

 

อาสาเข้ามารับใช้  ด้วยใจที่ยังยืนหยัด

ฉันเป็นอาสาปศุสัตว์  ยืนหยัดต่อสู้เรื่อยไป

เหนื่อยกายพวกเราไม่บ่น  สู้ทนทำงานต่อไป

ขอเพียงเพื่อให้สัตว์ไทย  ปลอดภัยอยู่ไร้โรคา

เราเป็นอาสารับใช้กรมมาเนิ่นนานหลายปี

อยู่ได้แม้นไม่มีค่าตอบแทน

เนื่องจากกรมขาดแคลนคนที่ช่วยงาน

เรามาช่วยทำงาน  สร้างงานให้ชุมชน

อาสาดิ้นรน  ค้นหาความรู้  เพื่อใช้เป็นครูต่อสู้กับงาน

ล่วงเลยผ่านเนิ่นนานนมนาน

 

** หลายปีผ่านเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งชัดแจ้งตอบแทนความดี

ใครที่ทำดีย่อมได้ดี  อาสาเริ่มมีรางวัลตอบแทน  ไม่แร้นเค้นเหมือนที่ผ่านมา

พี่น้องอาสาร่วมสร้างงานมา  กรมมองเห็นค่าคุณงามความดี

จัดให้มีวันนี้วันที่เราพบกัน  มาร่วมสร้างสรรค์ในสิ่งที่ดี

เพื่อวันนี้และวันข้างหน้าจะพัฒนานำพาสู่ความสำเร็จ

ในขอบเขตของความพอเพียง  พอเพียง  เพียงพอ

อาสาไม่ท้อขอสู้กับงานสมัครสมานสามัคคี  ตอบแทนความดีนี้ให้แด่กรม... Solo (ซ้ำ **)

ตอบแทนความดีมอบให้แด่กรม...ปศุสัตว์

....................................................

คำปฏิญาณตนของอาสาปศุสัตว์

 

ข้าพเจ้า.................................................ขอปฏิญาณตนว่า

 

ข้อ 1  ข้าพเจ้าจะมุุ่งมั่น  ส่งเสริม  และพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์  เพื่อมุ่งประโยชน์สุขของประชาชนส่วนรวม  โดยไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยาก  และไม่มุ่งหวังในสิ่งตอบแทนใดๆ

 

ข้อ 2  ข้าพเจ้าจะดูแลการเลี้ยงสัตว์ของชุมชนในความรับผิดชอบ  ให้มีผลผลิตเพียงพอ  ปลอดโรค  ผู้บริโภคปลอดภัย  โดยเร็วและยั่งยืนตลอดไป

 

ข้อ 3  ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีและเป็นผู้่นำในการส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงสัตว์  ให้สมกับความรู้ความสามารถ และเกียรติภูมิของการเป็นอาสาปศุสัตว์

 

...................................................

 

ที่มา :  สำนักงานปศุสัตว์เขต 4

รายชื่ออาสาปศุสัตว์ดีเด่น ประจำปี 2556

คลิกเพื่อดาวน์โหลด รายชื่อและเงินรางวัลอาสาปศุสัตว์ดีเด่น ประจำปี 2556 (คัดเลือกและมอบรางวัลปี 2557)