เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

อาสาปศุสัตว์

คู่มือปฏิบัติงานโครงการคัดเลือกอาสาปศุสัตว์ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

คลิกเพื่อดาวน์โหลด คู่มือปฏิบัติงานโครงการคัดเลือกอาสาปศุสัตว์ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แบบฟอร์มแจ้งรายชื่ออาสาปศุสัตว์โครงการส่งเสริมอาชีพอาสาปศุสัตว์ ภายใต้ธคก.

แบบฟอร์มแจ้งรายชื่ออาสาปศุสัตว์โครงการส่งเสริมอาชีพอาสาปศุสัตว์ ภายใต้ธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ (เฟส2)

พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนากรมปศุสัตว์ครบรอบ 74 ปี

Image00011    

     เมื่อวันที่  4  พฤษภาคม  2559  กรมปศุสัตว์ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมปศุสัตว์ครบรอบ 74 ปี  โดยมีพลเอกประสาท  สุขเกษตร  เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นตัวแทนอ่านสารของพลเอกฉัตรชัย  สาริกัลป์ยะ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่เกษตรกร  และข้าราชการที่มีผลงานดีเด่น 

อาสาปศุสัตว์ดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2557 รับมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ

2015-05-06 00001       เมื่อวันที่  5  พฤษภาคม  2558  กรมปศุสัตว์จัดพิธีมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ ในวันคล้ายวันสถาปนากรมปศุสัตว์ครบรอบ 73 ปี  โดยมี นายอยุทธ์  หรินทรานนท์  อธิบดีกรมปศุสัตว์  เป็นประธานพิธี  ทั้งนี้  ได้มอบโล่รางวัลให้แก่อาสาปศุสัตว์ดีเด่นระดับเขต จำนวน 9 ราย 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน

คลิกเพื่อดาวน์โหลด ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่อง อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน

 

 

ข้อมูล : สพ.ญ.อังคณา  บรูมินเหนทร์