เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

อาสาปศุสัตว์

ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ผลการคัดเลือกอาสาปศุสัตว์ดีเด่นระดับเขต 1-9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

THANTALK l สัมภาษณ์นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ "อาสาปศุสัตว์กับการพัฒนาการปศุสัตว์ไทย สู่ทศวรรษที่ 9"

คลิกเพื่อรับชมวิดีโอ!!!