เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

ทีมส่งเสริมสัตว์ปีกกรมปศุสัตว์ ลงพื้นที่พบผู้บริหารและเยี่ยมชมฟาร์มไก่ไข่ "ไร่ทรัพย์วรา" เตรียมผลักดันเป็นฟาร์มไก่ไข่อินทรีย์ใหญ่สุดในภาคเหนือตอนล่าง

20210228013

          วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้นายวิวัฒน์ ไชยช่ะอุ่ม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ พร้อมคณะ ประกอบด้วย นายกฤติพิพัฒน์ รัตนนาวินกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและพัฒนาสัตว์ปีก นายบุญส่ง กรมกอง ปศุสัตว์อำเภอศรีเทพ ผู้แทนปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ นายอภินันท์ จินพละ ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เลย นางสาววันวิสาข์ แย้มมีกลิ่น นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ สพส. นายวรสิทธิ์ ศรีสิทธิ์ ปศุสัตว์อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม และนายพีรพล คงแสง เกษตรกรดีเด่นจังหวัดมหาสารคาม ที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญด้านการเลี้ยงไก่ไข่ ร่วมตรวจเยี่ยมฟาร์ม ณ "ไร่ทรัพย์วรา" บ้านบ่อมะกัก ตำบลประดู่งาม อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีผู้บริหารฟาร์มให้การต้อนรับ 


          ภายหลังการเข้าดูสภาพพื้นที่ และการเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์ของฟาร์มแล้ว ทีมส่งเสริมกรมปศุสัตว์และคณะผู้เชี่ยวชาญ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และถอดบทเรียน ตลอดจนได้ให้คำแนะนำในการจัดการฟาร์มด้านต่างๆ จนทำให้ผู้บริหารฟาร์มมีความเข้าใจที่ดี และมีความเชื่อมั่นในการเดินหน้าขยายกิจการให้เป็นฟาร์มไก่ไข่อินทรีย์ที่ใหญ่ที่สุดในเขตภาคเหนือตอนล่าง เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดที่มีมากขึ้น และมีการวางแผนพัฒนาขยายฟาร์มไก่ไข่อินทรีย์เพิ่มอีก 1,200 ตัว บนเนื้อที่ 12ไร่ เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของลูกค้า ผู้บริหารฟาร์มดีใจมากที่ทีมส่งเสริมกรมปศุสัตว์และผู้เชี่ยวชาญด้านไก่ไข่เข้าเยี่ยมเยือนฟาร์ม พร้อมที่จะนำไปปรับใช้ในการดำเนินกิจการด้านไก่ไข่อินทรีย์ต่อไป