เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือพร้อมออกแบบอาร์ตเวิร์ค แผนปฏิบัติการพัฒนาไก่พื้นเมืองและแผนปฏิบัติการไก่พื้นเมือง พ.ศ.2566-2570 โดยวิธีเฉพาะเจ้าจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ปกหนังสือพร้อมออกแบบอาร์ตเวิร์คปก และเข้าเล่ม เรื่อง รายงานการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์โปสเตอร์พร้อมออกแบบอาร์ตเวิร์ค เรื่อง คลิปวิดีโอองค์ความรู้ศูนย์เครือข่าย ศพก.(ด้านปศุสัตว์) ดีเด่นระดับจังหวัด พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์โปสเคอร์พร้อมออกแบบอาร์ตเวิร์ค เรื่อง คลิปวีดีโอองค์ความรู้ศูนย์เครือข่าย ศพก.(ด้านปศุสัตว์) ดีเด่นระดับจังหวัด พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง