เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุที่ใช้ในการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร พัฒนาองค์ความรู้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง