เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ ขนาด 11 ที่นั่ง โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร พัฒนาองค์ความรู้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการทำ ปศุสัตว์อินทรีย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง