เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

การใช้ประโยชน์จากเนื้อโคไทย:ภาพที่1.10-1.13

  • คุณค่าเนื้อโคไทย:การใช้ประโยชน์จากเนื้อโคไทย:ภาพที่1.10-1.13

สตริปลอยด์(striploin)Image

สันใน(filet) Image 

ริบอาย(rib  eye)  Image

ภาพที่ 1.10  ชิ้นเนื้อที่เหมาะในการทำอาหารประเภทสเต็ก 

เนื้อพับใน(top  round)Image

เนื้อลูกมะพร้าว(knuckle) Image 

Image   

ภาพที่ 1.11  ชิ้นเนื้อที่เหมาะสมในการทำอาหารประเภทจานร้อนและ ชาบู  ชาบู    

เนื้อหมอน(eye  round) Image        

เนื้อพับนอก(bottom  round)  Image      

ภาพที่ 1.12  ชิ้นเนื้อที่เหมาะสมในการทำผลิตภัณฑ์คงรูปเดิม (beef  ham)                                    

เนื้อคอImage                      บีฟโลนImage                      มันImage                

เนื้อสีข้างImage ไส้กรอกเนื้อรมควันImage 

เนื้อบดImage                                                                                                                                             

เศษเนื้อImage                                              เนื้อแดงแต่ง Image                                                                                       

 เศษมัน Image              ไส้กรอกย่างImage

 ภาพที่ 1.13  ชิ้นเนื้อที่เหมาะสมในการทำผลิตภัณฑ์เนื้ออิมัลชั่น