เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

ปศุสัตว์เศรษฐกิจ

หลักการและการบริหารความเสี่ยงเพื่อขีดความสามารถในการแข่งขัน

คลิกเพื่อดาวน์โหลด << หลักการและการบริหารความเสี่ยงเพื่อขีดความสามารถในการแข่งขัน >>

การบริหารความเสี่ยงเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน-FTA

คลิกเพื่อดาวน์โหลด << การบริหารความเสี่ยงเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน-FTA >>

ผลกระทบและความเสี่ยงที่เกิดจาก FTA ต่อปศุสัตว์ไทย

คลิกเพื่อดาวน์โหลด << ผลกระทบและความเสี่ยงที่เกิดจาก FTA ต่อปศุสัตว์ไทย >>