เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

ต้นทุน/ราคาขายสินค้าปศุสัตว์

ราคาสินค้าปศุสัตว์รายสัปดาห์ครั้งที่ 16/2555 (16-22 เมษายน 2555)

ราคาสินค้าปศุสัตว์รายสัปดาห์ ปี 2555 ครั้งที่ 16/2555 (16-22 เมษายน 2555)

ราคาสินค้าปศุสัตว์รายสัปดาห์ ปี 2555ครั้งที่ 15/2555 (9-15 เมษายน 2555)

ราคาสินค้าปศุสัตว์รายสัปดาห์ ปี 2555ครั้งที่ 15/2555 (9-15 เมษายน 2555)

ราคาสินค้าปศุสัตว์รายสัปดาห์ ปี 2555 ครั้งที่ 14/2555 (2- 8 เมษายน 2555)

 

 

ราคาสินค้าปศุสัตว์รายสัปดาห์ ปี 2555ครั้งที่ 14/2555 (2- 8 เมษายน 2555)