เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

ต้นทุน/ราคาขายสินค้าปศุสัตว์

ต้นทุน/ราคาขายสินค้าปศุสัตว์ เมษายน 2560

คลิกเพื่อดาวน์โหลด ต้นทุนการผลิตและราคาสินค้าปศุสัตว์ที่เกษตรกรขายได้ ข้อมูล ณ วันที่ 26 เมษายน 2560

 

ข้อมูล : กลุ่มเศรษฐกิจการปศุสัตว์

ราคาปศุสัตว์รายเดือน ปี 2555

ราคาปศุสัตว์รายเดือน ปี 2555

livestockprices month year 2555

 

ข้อมูลโดย :  น.ส.บุญยัง สรวงท่าไม้ เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ กลุ่มวิจัยเศรษฐกิจการปศุสัตว์ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ราคาสินค้าปศุสัตว์รายสัปดาห์ ปี 2555 ครั้งที่ 23/2555 (4-10 มิถุนายน 2555)

ราคาสินค้าปศุสัตว์รายสัปดาห์ ปี 2555 ครั้งที่ 23/2555 (4-10 มิถุนายน 2555)

ราคาสินค้าปศุสัตว์รายสัปดาห์ ปี 2555 ครั้งที่ 22/2555 (28 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2555)

ราคาสินค้าปศุสัตว์รายสัปดาห์ ปี 2555  ครั้งที่ 22/2555 (28 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2555)

ราคาสินค้าปศุสัตว์รายสัปดาห์ ปี 2555 ครั้งที่ 21/2555 (21-27 พฤษภาคม 2555)

ราคาสินค้าปศุสัตว์รายสัปดาห์ ปี 2555 ครั้งที่ 21/2555 (21-27 พฤษภาคม 2555)

ราคาสินค้าปศุสัตว์รายสัปดาห์ ครั้งที่ 20/2555 (14-20 พฤษภาคม 2555)

ราคาสินค้าปศุสัตว์รายสัปดาห์ ครั้งที่ 20/2555 (14-20 พฤษภาคม 2555)

ราคาสินค้าปศุสัตว์รายสัปดาห์ ครั้งที่ 19/2555 (7-13 พฤษภาคม 2555)

ราคาสินค้าปศุสัตว์รายสัปดาห์ ครั้งที่ 19/2555 (7-13 พฤษภาคม 2555)

ราคาสินค้าปศุสัตว์รายสัปดาห์ ครั้งที่ 18/2555 (30 เมษายน-6 พฤษภาคม 2555)

ราคาสินค้าปศุสัตว์รายสัปดาห์ ครั้งที่ 18/2555 (30 เมษายน-6 พฤษภาคม 2555)

ราคาสินค้าปศุสัตว์รายสัปดาห์ ครั้งที่ 17/2555 (23-29 เมษายน 2555)

ราคาสินค้าปศุสัตว์รายสัปดาห์ ปี 2555  ครั้งที่ 17/2555 (23-29 เมษายน 2555)

ราคาสินค้าปศุสัตว์รายสัปดาห์ครั้งที่ 16/2555 (16-22 เมษายน 2555)

ราคาสินค้าปศุสัตว์รายสัปดาห์ ปี 2555 ครั้งที่ 16/2555 (16-22 เมษายน 2555)